Monica Knutli Brennhaug. Logoped MNLL

Jeg har en mastergrad i Logopedi fra NTNU i Trondheim våren 2018. Min masteroppgave omhandlet fagområdet Afasi: "Logopedisk behandling, pasientmotivasjon og livskvalitet. En studie av tre afatikeres opplevelse av/erfaring med å mestre hverdagen med afasi."

Jeg er, i tillegg til å være logoped, ansatt i PPT for Vefsn-regionen. Her jobber jeg med sakkyndighetsrarbed, kartlegging, veiledning/rådgivning innenfor det spesialpedagogiske feltet. Har også  jobbet som fagveileder i spesialpedagogikk og i barnehage som pedagogisk leder. Av utdanning har jeg førskolelærerutdanning og er utdannet leksolog (spesialpedagog med spesialfelt innen lese-og skrivevansker), nå også logoped.